Bilgilendirme

Yasal Mevzuat (Gelir Yönünden) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :

1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Gelirin Unsurları başlıklı 2. Maddesinde yer alan kazanç ve iratlar yönünden Youtuber faaliyeti ile iştigal eden mükellefler değerlendirilir.
Youtuber mükelleflerin faaliyetlerine göre vergilendirme de çeşitlilik göstermektedir.
Kişinin Kendi Nam Ve Hesabına Ürettiği İçerikleri Youtube Kişisel Hesabı Üzerinden Paylaşım Yapmak Suretiyle Kazanç Elde Etmesi
Bu şekilde kazanç elde eden kişinin elde ettiği kazanç Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. Maddesinde ifade edilen kazanç türlerinden TİCARİ KAZANÇ unsuru olarak değerlendirilmektedir.
Diğer Mükellefiyet Türlerinden Ayırt Edilmeksizin Mükellefiyet Tesis Edilmelidir.
Ekonomik Konjöktürde Genel Anlamda Youtuberlerin Gençlerden Oluşması Vergilendirmede İstisnaları Ortaya Koymaktadır.


Genç Girişimci Kazanç İstisnası

Şartlar;

1-Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş,

2-Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler aşağıdaki şartları taşımaları halinde istisnadan yararlanabilecektir.

a) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
b) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
c) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

YOUTUBER FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER YUKARIDAKİ ŞARTLARI TAŞIMALARI HALİNDE İSTİSNADAN YARARLANACAKTIR.

a) 3 hesap dönemi boyunca elde edeceği net karın 75.000,00 TL tutarına kadarki kısmı gelir vergisinden İSTİSNADIR.
b) 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri Hazinece karşılanacaktır.

İnternet Ortamında Verilecek Olan Reklam Hizmetlerinde Gelir Vergisi Tevkifat Durumu

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği hizmeti verenlere yapılan ödemelerden %15 tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Örneğin Youtuber B’nin ABC A.Ş.’nin reklamını yapması karşılığında hakettiği net 5.000,00 TL+KDV bedel için %15 tevkifat uygulanacak ve ABC A.Ş. vergi sorumlusu sıfatıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

Brüt Ödeme = 5.882,35 TL
KDV (%18) = 1.058,82 TL
Tevkifat (%15) = 882,35 TL
Youtuber’a Ödenecek Tutar = 6.058,32 TL

Youtuber Faaliyetlerinin Telif Hakları Yönünden Değerlendirilmesi

Youtuber kişiler ürettikleri içerikleri, telif hakkı sözleşmesi ile bir sosyal medyaajansı vasıtasıyla sunarsa mükellefiyet tesis ettirmeksizin Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği SERBEST MESLEK FAALİYETİ olarak değerlendirilecektir. (Gelir Vergisi Tarifesinin 4.Dilimine ulaşana kadar elde edilen gelirlerin 2021 yılı için tespit edilen 43.000 TL tutarı vergiden istisnadır.)

Buna ilişkin elde edilen serbest meslek kazançlarından %15 gelir vergisi stopajı ve tam tevkifat uygulanmak suretiyle KDV kesintisi yapacaktır. Bu kazanç ve kesintiler, gider pusulası ile belgelendirilmelidir.

Youtuber Faaliyetleri Sonucu Elde Edilen Kazancın Mükellefiyet Tesisinden Önce Hak Edilmesi İle İlgili Değerlendirilmesi

Youtuber kişiler, mükellefiyet tesis ettirmeden önce elde ettikleri kazançlarından dolayı gelir vergisi yönünden vergi cezası ile karşılaşabilirler. Bu durumun önüne geçmek için, mükellefiyet kaydı öncesi kazançlar Youtube hesabında biriktirilmeli ve mükellefiyet kaydı itibariyle banka hesaplarına aktarılmalıdır.

Örneğin; XT kişisi 01.01.2020 tarihi itibariyle mükellefiyet açmadan Youtuber olarak faaliyetine başlamış ve 31.03.2020 tarihine kadar Youtube hesabında 22.550,75 TL kazanç birikmiştir. XT kişisi biriken bu tutarı banka hesabına aktarmadan önce mükellefiyet kaydı açtırmayıp kazancı banka hesaplarına intikal ettirirse muhtemel bir vergi incelemesinde vergi cezası ile karşılaşacaktır.

Beyanname Yılda Birim Damga Vergisi Toplam
KDV Damga Vergisi 12 64,10 769,20
Muhtasar Damga Vergisi (3 Aylık) 4 76,00 304,00
Geçici Vergi Damga Vergisi (3 Aylık) 4 99,90 399,60
Gelir Vergisi Damga Vergisi 1 97,20 97,20
GENEL TOPLAM 1.570,00

Ticaret Yapıyorum Peki Sosyal Güvenlik Haklarım Ve Yükümlülüklerim Nelerdir?

Vergi mükellefleriolanlar BAĞ-KUR sigortası yaptırmakta zorunludur fakat kendi iş yeriniz yerine farklı iş yerlerinde SSK’lı olarak işe devam ediyorsanız ya da işe girerseniz BAĞ-KUR sona erer ve SSK devreye girer. SSK’lı işe giren vergi mükellefleri istekleri doğrultusunda BAĞ-KUR’ a prim ödeyip ileride alacakları emekli maaşlarını artırabilirler.

2021 YILI BAĞ-KUR PRİM TUTARI = 1.234,25 TL
DÜZENLİ ÖDEME DURUMUNDA = 1.055,36 TL

Mükellefiyet Nasıl Açılır, Neler Yapılmalıdır?

Mükellefiyet tesis edilmesi için;

1. T.C. Kimlik Kartı,
2. Kira Kontratı,
3. İmza Sirküler,
4. TTK Gereği Sicil evraklarınızı hazırlamak suretiyle

3568 sayılı Yasa Kapsamında yetkilendirilmiş bir meslek mensubu ile (SMMM) işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. (Mükellefiyet tesisi için herhangi bir alt veya üst sınır bulunmamaktadır.)

2021 Yılı Hesap Dönemi Gelir Vergisi Tarifesi

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası %20
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası %27
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası %35
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası %40

Google Ya Da Youtube Tarafından Gönderilen Kazanç Tutarları İçin Fatura Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Hisar Muhasebe