MAKALE DETAY

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINMASI VE MAHSUPLAŞMASI

Blog Single

Yatırım Teşvik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülke içinde yapılacak yatırımları desteklemek için uyguladığı bir vergisel ve muafiyetler içeren bir destekleme aracıdır.

Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,

Üretim ve istihdamın artırılması,

Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi,

Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.