MAKALE DETAY

SGK GÜNCEL VE GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLERİN ALINMASI

Blog Single

Sosyal güvenlik alanındaki teşvikler yeterli ve güvenli bilgiye sahip kişilerce takip edilmesi halinde işyerlerinin işçilik maliyetlerini reel anlamda düşürmekte, piyasa koşullarında rekabet gücünü arttırmaktadır.

Bu kapsamda yapılacak çalışma ile işyerlerinizin yürürlükteki teşviklerden faydalanıp faydalanmadığı incelenerek sizlere ön bilgi sunulmaktadır.

Son yıllarda yenilenen sosyal güvenlik mevzuatı, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar

getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

Sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için deneyimli, teknik bilgiye sahip ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış ekibimizle “Güncel Cari Ay” ve “Geçmişe Dönük Teşvik”sizler için çözümler üretmekteyiz.

Başlıca; 5510 sayılı kanun uyarınca uygulanan prim teşvikleri,6111 sayılı kanun teşviki, 7103 sayılı kanun teşviki,4857 sayılı kanun prim teşvikleri,4447 sayılı kanun teşvikleri,Asgari ücret teşviki, 4686 sayılı Bölgesel Teşvikler vb teşvikler tarafımızdan kontrol edilmektedir.

Geçmişe Dönük Teşvik ve Desteklerden Faydalanılmasına İlişkin;

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 17 nci maddede, uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması, yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi, maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma yapılacak müracaatlarda bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkânı getirilmesi, geriye dönük yararlanılması gerektiği tespit edilen teşviklerin Ödeme ve mahsup usullerinin belirlenmektedir.