MAKALE DETAY

MEGİP

Blog Single

MEB veya üniversite tarafından onaylanacak bir MODÜL PROGRAM’ı ile MEGİP projesi 15 yaşını doldurmuş, işkura kayıtlı işsizlerin teorik ve uygulamalı olarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması amaçlanmaktadır.

Yüz altmış fiili günü geçmeyecek şekilde MEGİP düzenlenebilmektedir.

Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50 sini 120 günden az olmayacak şekilde en az Modül Program süresi kadar istihdam etmesi gerekmektedir.

Kişilere günlük 77,70 TL cep harçlığı ,

Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Sigortası Hastalığı Primleri

Eğitici Giderleri

Temrin Giderleri teşvik kapsamında ödenmektedir.

İşverenler çalışan sayılarının %50 ‘sine kadar kontenjan talebinde bulunabilmektedir.

100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.

Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılmaktadır.

 İlave İstihdam Teşviki

TBMM’den 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.Bu bağlamda;

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalı olmayan,

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin ,

İşverenler tarafından,