MAKALE DETAY

İŞKUR İEP MEGİP PROGRAMLARI YÖNETİMİ

Blog Single

Bugün için Türkiye’de 10’dan fazla istihdam teşviki bir arada uygulanmaktadır. İŞKUR’un işverenlere sağladığı en önemli teşvik türlerinden biridir.

İşbaşı Eğitim Programı dahilinde;

İmalat,

Enerji,

Bilişim sektörlerinde 6 ay

Bilişim Sektöründe 9 ay

Basın Sektöründe 9 ay

Diğer sektörlerde ise 3 ay boyunca iş görenin işbaşında performansı ve işe uygunluğu gözlenebilir.

İşbaşı Eğitim Programının İŞVEREN’e Katkısı Nedir ?

İşbaşı Eğitim Programı süresince çalışan Kursiyerlerin bordrolu çalışanlardan hiçbir farkı yoktur.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

Programın İşveren’e hiçbir maliyeti yoktur.

Kursiyere günlük 77,70 TL harcırah ödenir. Bu ödenek kursiyerin öğrenci olması halinde 58,27 TL, işsizlik maaşı alıyorsa 38,85 TL olarak hesaplanmaktadır.

Bu ödemeler ay sonu evraklarının İşkur’ a zamanında iletilmesi ile ilgili olarak ayın 10’ u ve 15’ i arasında Halkbank’ta kursiyerler adına açılmış olan hesaplara yatırılmaktadır.

Kursiyerler maaş ödemelerini kimlik belgeleri ile Halkbank şubesine giderek çekebilmektedirler.

Program dahilinde işverenin bordrolu çalışanlarından hiçbir farkı olmadan çalışan kursiyere, asgari ücretin brütünün yarısını geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılabilir.

Bu meblağı aşmayan ek ödemeler gelir vergisinden düşülür. Bu şekilde giderleştirilen ödemelerin de işverene herhangi bir maliyeti olmayacaktır.

İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programından en az 2 çalışanı olan tüm işverenler yararlanabilir. 2 üzerinde çalışanı olan firmalar için çalışan sayısının %30’u kadar kursiyer kontenjanı kullanılabilir.

İşveren, İşkur’un bu teşvikinden devam eden aylarda da yararlanabilmek için başvuru esnasında talep ettiği kursiyer sayısının en az %50’sini  kurs bitiminden sonra 30 gün içerisinde istihdam edeceğini taahhüt etmelidir.

Örneğin; ilk aşamada 10 kursiyer ile program başlatıldığı varsayılırsa, programın sonunda 30 gün içerisinde  en az 5 kursiyerin işe girişinin yapılması gereklidir.

Kursiyer Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

15 yaşını tamamlamış olması,

Emekli olmaması,

İŞKUR teşviklerinden yararlanması yasaklanmamış olması,

Program öncesindeki 1 aylık süreçte işsiz olması,

Program öncesindeki 3 aylık dönemde ise ilgili işverenin çalışanı olmaması yeterlidir.