MAKALE DETAY

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR

Blog Single

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilikler de tanımlanmış şartlara göre yürütülen inceleme ve değerlendirme işlemleri neticesin de başarılı olan kişiler için düzenlenen ve kişinin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, adaletli ve güvenilir bir şekilde yapılan incelemeve değerlendirmeler neticesin de başarılı olan kişilere(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.