Outsourcıng

Genel olarak dışarıdan destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen veya tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınıza odaklanmanıza yardımcı olmaktır.

Bu kapsamında,muhasebe, finans, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden kısmen faydalanılabilir yada tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir bütün olarak faydalanabilirsiniz;

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilğili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
Defter tutma hizmetinin üstlenilmesi.
Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Bordro Hizmetleri

Bordro hazırlama hizmetleri,
Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
Ücret ve bes ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması Özlük dosyası hazırlama işlemleri

Denetim Hizmetleri

Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,
muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,