Sık Sorulan Sorular

Nasıl Vergi Mükellefi Olurum?

Mükellefiyet tesis edilmesi için;
1. T.C. Kimlik Kartı,
2. Kira Kontratı,
3. İmza Sirküler,
4. TTK Gereği Sicil evraklarınızı hazırlamak suretiyle

Youtube gelirlerim ile ilgili olarak yıl içinde ne vergi öderim?
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası 0,2
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası 0,27
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası 0,35
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası 0,4

ayrıca,sadece Damga vergisi olarak,


Beyanname Yılda Birim Damga Vergisi Toplam
KDV Damga Vergisi 12 64,1 769,2
Muhtasar Damga Vergisi (3 Aylık) 4 76 304
Geçici Vergi Damga Vergisi (3 Aylık) 4 99,9 399,6
Gelir Vergisi Damga Vergisi 1 97,2 97,2
GENEL TOPLAM 1.570,00
Sgk yaptırmak zorunda mıyım ?

Vergi mükellefleriolanlar BAĞ-KUR sigortası yaptırmakta zorunludur fakat kendi iş yeriniz yerine farklı iş yerlerinde SSK’lı olarak işe devam ediyorsanız ya da işe girerseniz BAĞ-KUR sona erer ve SSK devreye girer. SSK’lı işe giren vergi mükellefleri istekleri doğrultusunda BAĞ-KUR’ a prim ödeyip ileride alacakları emekli maaşlarını artırabilirler.
2021 YILI BAĞ-KUR PRİM TUTARI = 1.234,25 TL
DÜZENLİ ÖDEME DURUMUNDA = 1.055,36 TL

Youtuber olarak Devletten herhangi Bir teşvik alabilir miyim ?

Genç Girişimci Kazanç İstisnası Şartlar;
1-Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş,
2-Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler aşağıdaki şartları taşımaları halinde istisnadan yararlanabilecektir.

a) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
b) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
c) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

YOUTUBER FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER YUKARIDAKİ ŞARTLARI TAŞIMALARI HALİNDE İSTİSNADAN YARARLANACAKTIR.

a) 3 hesap dönemi boyunca elde edeceği net karın 75.000,00 TL tutarına kadarki kısmı gelir vergisinden İSTİSNADIR.
a) 3 hesap dönemi boyunca elde edeceği net karın 75.000,00 TL tutarına kadarki kısmı gelir vergisinden İSTİSNADIR.
b) 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri Hazinece karşılanacaktır.

Youtuber gelirlerim için Google'a Nasıl Fatura Keseceğim?

Google Ya Da Youtube Tarafından Gönderilen Kazanç Tutarları İçin Fatura Düzeni Nasıl Olmalıdır? Bölümünde görsel olarak bulunmaktadır